Medzinárodná činnosť

  IOZ je členom v nadnárodných odborových centrálach. Prostredníctvom nich sa zúčastňuje podujatí na podporu, pomoc a solidaritu členom pri presadzovaní odborárskych požiadaviek. Snahou IOZ je posilňovať a rozvíjať spoluprácu s partnerskými odborovými zväzmi v zahraničí, najmä organizovaním pracovných stretnutí rôznych foriem za účelom výmeny skúseností.

   Najintenzívnejšia spolupráca prebieha medzi naším odborovým zväzom a partnerskými odborovými zväzmi z Českej republiky v súlade s uzatvorenými dohodami. Ich cieľom je posilnenie vzájomných vzťahov a spolupráce, sociálneho a ekonomického postavenia všetkých zamestnancov v odvetviach stavebníctva, dopravy, textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

 

 OSTATNÉ

 Industriall European EFBWW
OS DOSIA OS STAVBA ČR OS TOK