Spektrum

SPEKTRUM je časopis IOZ, ktorý vychádza od roku 2009, teda tesne po integrácii. Je doručovaný do základných organizácií a prináša detailné informácie v dianí vo zväze, Konfederácii odborových zväzov SR, či politickom. Okrem týchto informácií prináša Spektrum aj výťažky z aktuálnej legislatívy, právne poradenstvo a iné. Veríme, že Spektrum je výborným informačným spravodajom!

SPEKTRUM – Časopis pre členov a funkcionárov Integrovaného odborového zväzu. Vydáva IOZ SR.
Adresa redakcie: Vajnorská 1, 815 70 Bratislava, tel/fax: 02/55422764, e-mail: ioz@ioz.sk
Redaktor: Gabriel Dudinský
Redakčná rada: Marta Brodzianska.

Grafická úprava: Mojmír Zmija, Bratislava.
Tlač: Kníhtlač Gerthofer,
Struhárova 2, 900 51 Zohor.

SPEKTRUM podľa ročníkov si môžete pozrieť kliknutím na nasledovné linky: