6. SEMINÁR MLADÝCH ODBORÁROV IOZ │ Bojnice, 21.-23.9.2017