Rada mladých odborárov

Rada mladých odborárov je poradným orgánom a súčasťou IOZ. Vznikla 2. júna 2009 a jej cieľom je najmä získavanie a oslovovanie nastupujúcej generácie.

Rada usmerňuje súčasných funkcionárov v snahe predísť negatívnemu vnímaniu odborov ako celku v očiach mladých ľudí. Z tohto dôvodu IOZ okrem iného každoročne organizuje semináre mladých odborárov IOZ, ktoré majú veľký význam a napĺňajú cieľ a zmysel ich organizovania.

RMO IOZ úzko spolupracuje s mladými z partnerských odborových zväzov z Českej republiky a to z OS STAVBA ČR, OS TOK ČR a OS DOSIA.

Predsedom Rady mladých odborárov IOZ je Lukáš Beliančin, člen výboru Základnej organizácie IOZ Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s., Žiar nad Hronom.

Podpredsedom Rady mladých odborárov je Michal Glajšek, člen Základnej organizácie IOZ CRH (Slovensko), a.s. Rohožník.