RMO – Región Východ

 

Róbert NagyRobo

ZO IOZ Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
Košice

Jakub VilmonJakub

ZO IOZ Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
Košice

Rastislav HužvárRasťo

ZO IOZ Letisko Košice, a.s.
Košice