Domov

Vítam Vás na webových stránkach Integrovaného odborového zväzu, prostredníctvom ktorých Vám prinášame informácie a aktuality z našej činnosti a pôsobenia, určené predovšetkým našim členom a sympatizantom. Sme otvorený, demokraticky orientovaný odborový zväz, vyznávajúci princípy solidarity, sociálneho dialógu, vernosti svojim členom v záujme  presadzovania, obhajovania a upevňovania ich sociálnych istôt, zamestnanosti, primeraných pracovných podmienok a spravodlivej odmeny za vykonanú prácu.

Marta Brodzianska
predsedníčka IOZ

 

CLOSE
CLOSE