Spektrum

SPEKTRUM je časopis IOZ, ktorý vychádza od roku 2009, teda tesne po integrácii. Je doručovaný do základných organizácií a prináša detailné informácie v dianí vo zväze, Konfederácii odborových zväzov SR, či politickom. Okrem týchto informácií prináša Spektrum aj výťažky z aktuálnej legislatívy, právne poradenstvo a iné. Veríme, že Spektrum je výborným informačným spravodajom!


II. Volebné obdobie  (2014 – 2018)


I. Volebné obdobie (2009 – 2013)