Ako sa stať členom?

Základným článkom Integrovaného odborového zväzu je člen a jeho potrebám a záujmom je prispôsobená celá jeho činnosť.

Našim členom sa môžeš stať:

   – Ak u zamestnávateľa, kde pracuješ pôsobí naša základná odborová organizácia, odovzdaj prihlášku (nájdeš aj v sekcii Formuláre) predsedovi základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu.

    – Ak u zamestnávateľa, kde pracuješ, nepôsobí základná organizácia, s prihláškou sa obráť na regionálneho koordinátora príslušného regiónu (Západ, Stred alebo Východ), kde sa dozvieš všetky potrebné informácie o členstve v odboroch, výhodách, nárokoch a povinnostiach.

 – Ak je Vás viac ako traja, je možné založiť novú Základnú organizáciu Integrovaného odborového zväzu.