Región Západ

Pôsobnosť regiónu: VÚC Bratislava, Trnava a Nitra

Jarmila Vöröšová
regionálna koordinátorka
pre západné Slovensko

Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra

Tel.: +421 910 804 021
e-mail: vorosova@ioz.sk