Región Stred

Pôsobnosť regiónu: VÚC Žilina, Trenčín a Banská Bystrica

Jaroslav Chrupka

Jaroslav Chrupka
regionálny koordinátor
pre stredné Slovensko

Dom odborov Žilina
Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

Tel.: +421 907 779 832
e-mail: chrupka@ioz.sk