BOZP

METODIKA BOZP PRE ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE


PREHĽAD ZMIEN V ZÁKONE 124/2006 PLATNÝCH OD 1.1.2023

SPRÁVA O BOZP ZA ROK 2022

Exkluzívne súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP