1. seminár mladých odborárov IOZ

1. seminár mladých odborárov IOZ (Donovaly, 20. – 22.9.2012)

Po prvý raz v histórii IOZ sa podarilo Rade mladých zmobilizovať mladých ľudí, odborárov a zamestnancov! V dňoch 20. až 22.9.2012 sa uskutočnilo 1. stretnutie mladých odborárov IOZ. Obsahovým cieľom stretnutia boli postavenie a význam odborov pre mladých členov – zamestnancov. Prítomných bolo 15 mladých ľudí. Rada mladých i vedenie IOZ sa zhodli, že stretnutie bolo na najvyššej úrovni od vzniku IOZ a splnilo očakávania. Záväzok do budúceho stretnutia je, že každý zúčastnený privedie minimálne ďalšieho jedného mladšieho občana do 35 rokov.

FOTOGALÉRIA

 ☺☺☺

9.6.2012 Rada mladých IOZ a Komise mladých OS STAVBA ČR pokračujú v spolupráci. Oba poradné orgány zasadli 7. – 8. 6. 2012 v Prahe. Závery Vám prinášame v Zápise zo stretnutia:

ZÁPIS

FOTOGALÉRIA ZO STRETNUTIA

☺☺☺