1. spoločné stretnutie vedení IOZ a všetkých troch partnerských odborových zväzov z Čiech

1. Spoločné rokovanie vedení IOZ, OS STAVBA ČR, OS DOSIA ČR a OS TOK ČR

Stretnutia zástupcov IOZ a jeho partnerských odborových zväzov z Čiech na úrovni štatutárnych zástupcov sú každoročne súčasťou plánu zahraničných akcií týchto zväzov. Neustále prebieha informovanie a harmonizovanie stanovísk k politickej a spoločenskej situácií. Na základe plnenie Dohody o spolupráci medzi IOZ a jeho partnerskými odborovými zväzmi z Českej republiky sa v dňoch 7. – 8. 3. 2013 v Bratislave konalo prvé spoločné stretnutie vedení IOZ a všetkých troch partnerských odborových zväzov z Čiech.

Účastníkmi rokovania boli za Slovensko Dušan Barčík, Marta Brodzianska a Kamila Horínková a za českú stranu boli prítomní Milan Vomela (OS STAVBA ČR), Jan Rejský a Jan Čup (OS DOSIA) a Zdeněk Heller a Miloš Konečný (OS TOK ČR).

                                                        

Program rokovania: 

1) Otvorenie               

2) Informácie o spoločensko-politickej situácii na Slovensku a v Čechách

3) Aktuálne informácie o činnosti partnerských odborových zväzov a odborových centrál v SR a ČR

4) Zhodnotenie spolupráce a návrh na ďalšiu spoluprácu medzi IOZ a odborovými zväzmi z ČR 

5) Rôzne

6) Záver 

FOTOGALÉRIA