2 percentá dane

Každá fyzická osoba – daňovník,  ktorá zaplatila daň z príjmov fyzických osôb minimálne v sume 3 € za rok 2016 a nemá daňové a poistné nedoplatky, môže poukázať 2% svojej dane Integrovanému odborovému zväzu.

Časové lehoty pre tých, ktorí sa rozhodnú poukázať 2 % zo zaplatenej dane:

  • 15.2.2017 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
  • 2.5.2017 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane  (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Ďakujeme Vám!