2. seminár mladých odborárov IOZ

2. seminár mladých odborárov IOZ (Strečno, 13.-15.6.2013)

2. stretnutie mladých IOZ sa uskutočnilo v dňoch 13. – 15.6.2013 v Stredisku internátnej prípravy ŽSR Strečno. Obsahovým cieľom stretnutia boli znovu význam odborov pre mladých členov – zamestnancov. Prítomných bolo 24 mladých ľudí, z toho 5 z Českej republiky, aj so zástupcami Komisie mladých OS STAVBA ČR. Za OS STAVBA ČR sa stretnutia zúčastnil podpredseda Milan Vomela, za IOZ predseda Dušan Barčík, podpredsedníčka Marta Brodzianska, inšpektorka BOZP IOZ Iveta Kucová a ekonómka Edita Svoradová. Predseda RM IOZ vyhlásil, že hoci sa nepodarilo dosiahnuť stanovený sen – limit 35 ľudí, podarilo sa to hlavné – viac ako minulý rok. Uviedol, že takéto stretnutia majú význam v každom prípade, pokiaľ počet záujemcov a reálne zúčastnených neklesne, a to sa splnilo. Rada mladých IOZ, vedenie IOZ a hlavne všetci zúčastnení sa jednoznačne zhodli, že je potrebná ďalšia organizácia tejto akcie – 3. stretnutie mladých IOZ a tým by sa Stretnutie mladých IOZ mohlo stať tradičným.

FOTOGALÉRIA