2. zjazd IndustriAll – Europe, Madrid, 7.- 9. 6. 2016

2. zjazd IndustriAll – Europe, Madrid, 7.- 9. 6. 2016

V dňoch 7. – 9. 6. 2016 sa uskutočnil v španielskom Madride v kongresovom centre Palacio Municipal 2. zjazd európskej federácie IndustriAll Europe. Rokovania sa za Slovensko zúčastnili Kamila Horínková za IOZ a za OZ KOVO boli prítomní Emil Machyna a Jana Špačková. Celkovo bolo na zjazde prítomných cez 650 národných odborových delegátov z 38 európskych krajín a špeciálnych hostí z Európy, ale i mimo nej.

Ústredným heslom zjazdu bolo: „IndustriAll Europe v akcii! Pre investície, zamestnanosť a solidaritu“.

Zjazd si volil nové vedenie IndustriAll – Europe pre obdobie 2016 – 2020. Michael Vassiliadis, predseda IG BCE Nemecko, bol opätovne zvolený za prezidenta IndustriAll – Europe (97,49 % hlasov). Jeden z bývalých zástupcov generálneho tajomníka Luc Triangle bol zvolený do funkcie generálneho tajomníka (99,39 % hlasov). A na posty zástupcov generálneho tajomníka boli zvolení: Sylvain Lefebvre, Luis Ángel Colunga a Benoît Gérits..

Na dosiahnutie cieľov európskej priemyselnej federácie je potrebné mať jasnú víziu, plán a stratégiu, ktoré boli definované v akčnom pláne na roky 2016 – 2020. Okrem toho bolo schválených niekoľko politických rezolúcií a zmeny v stanovách IndustriAll Europe. Jednou z rezolúcií bola aj rezolúcia Východného regiónu IndustriAll – Europe – „Rovnaká odmena za rovnakú prácu v celej Európskej únii“.

Aktivity odborových zväzov v IndustriAll – Europe budú riadené štyrmi hlavnými oblasťami:

  1. Podpora budúceho európskeho priemyslu a tvorba pracovných miest
  2. Posilnenie solidarity, sociálnej politiky a kolektívneho vyjednávania pre kvalitné pracovné miesta
  3. Rozvoj efektívneho odporu voči sile nadnárodných spoločností tvárou v tvár
  4. Posilnenie sily odborov a európska identita

GALÉRIA Z PODUJATIA