3. SEMINÁR MLADÝCH ODBORÁROV IOZ │ Kežmarské Žľaby, 25.-27.9.2014