3. seminár mladých odborárov IOZ

3. seminár mladých odborárov IOZ (Kežmarské Žľaby, 25.-27.9.2014)

IMG_0866V dňoch 25. – 27. septembra 2014 sa konalo v rekreačnom zariadení Crocus v Kežmarských Žľaboch už 3. seminár mladých odborárov IOZ. Touto akciou IOZ pokračoval v tradícii organizovania stretnutí pre mladých odborárov, ktoré majú veľký úspech a postupne si získavajú čoraz väčšiu obľubu u našej členskej základne do 35 rokov. Na tohtoročnom stretnutí participovali aj viacerí účastníci z predchádzajúcich dvoch stretnutí (konali sa na Donovaloch a na Strečne), niekoľko ďalších mladých zástupcov z jednotlivých základných organizácií IOZ, členovia Rady mladých odborárov IOZ a zástupcovia z partnerských odborových zväzov z Čiech – z OS TOK ČR a OS DOSIA. Hosťami stretnutia boli predseda OS TOK ČR Zdeněk Heller a bývalý predseda RMO IOZ Jaroslav Chrupka.
Rokovanie oficiálne otvorila a viedla novozvolená predsedníčka RMO IOZ Kamila Horínková. Po otvorení seminára sa slova ujala predsedníčka IOZ Marta Brodzianska. Prítomných oboznámila s činnosťou zväzu po jeho 2. zjazde, priblížila Hlavné úlohy IOZ na roky 2014-2015, ktoré vyplývajú z Programu IOZ na roky 2014 – 2018, hlavne úlohy orientované na mladých ľudí, predstavila Dokumenty IOZ schválené 2. zjazdom IOZ. Obsahovým cieľom stretnutia bolo rozšírenie vedomostí mladých z činnosti odborov, overenie uplatňovania získaných teoretických vedomostí z predchádzajúcich stretnutí v praxi, vzdelávanie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov s dôrazom na postavenie a pracovné podmienky zamestnanca, oblasť BOZP, postavenie a právomoci odborov v pracovnoprávnych vzťahoch, aktivizácia mladých ľudí v odboroch, systém práce s mladými ľuďmi, vzájomná výmena informácií a názorov, problematika práce odborov na úrovni zväzu i ZO IOZ a jeho partnerských OZ z Čiech, návrhy na riešenie úloh a problémov.
Na záver stretnutia boli sformulované samotnými účastníkmi odporúčania do budúcnosti. Nakoľko takéto semináre napĺňajú svoj zmysel, tak veríme, že budú pokračovať v budúcnosti možno aj vo väčšom formáte.

FOTOGALÉRIA