38. ROČNÍK SÚŤAŽE ŽIAKOV SOŠ V BOZP

Banská Bystrica, 3.5.2012

Dňa 3. mája 2012 sa v priestoroch Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica, uskutočnlo súťažné podujatie – Celoslovenská súťaž žiakov stredných odborných škôl z vedomostí o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 Bol to už 38. ročník, ktorého organizátorom je Integrovaný odborový zväz.

Súťaž sponzoruje aj ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.  Mlynské nivy 61/A,820 15 Bratislava, za čo im srdečne ďakujeme!

VÝSLEDKY

FOTOGALÉRIA Z PODUJATIA