46. ročník súťaže BOZP

Predsednícto Integrovaného odborového zväzu Uznesením č. 120 per rollam zo dňa 17.3.2020 ruší 46. ročník súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP, ktorý sa mal konať v termíne 5. – 6. mája 2020 v Tatranskej Lomnici v dôsledku pandémie šírenia koronavírusu. 46. ročník súťaže sa tak bude konať v budúcom roku 2021.

List adresovaný školám
List adresovaný partnerom