46. ROČNÍK SÚŤAŽE ŽIAKOV SOŠ V OBLASTI BOZP

Odborový zväz v súčinnosti so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV), za technickej podpory Centra vedecko-technických informácií SR a za podpory doleuvedených partnerov pripravil 46. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasi BOZP, ktorý sa konal online 11. mája 2021 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Milana Krajniaka.

Súťaže sa zúčastnilo 14 stredných odborných škôl:

 1. Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín
 2. Stredná odborná škola stavebná Liptovský Mikuláš
 3. Spojená škola stavebná Banská Bystrica
 4. Stredná odborná škola technická Prešov
 5. Stredná odborná škola stavebná Nitra
 6. Stredná odborná škola Prievidza
 7. Stredná odborná škola stavebná Žilina
 8. Stredná odborná škola dopravná Žilina
 9. Stredná odborná škola automobilová Košice
 10. Stredná odborná škola technická Košice
 11. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
 12. Stredná odborná škola remesiel a služieb Poprad
 13. Stredná odborná škola techniky a služieb Topoľčany
 14. Stredná odborná škola dopravná Bratislava

Súťaž prebehla v 3 súťažných okruhoch:

A. Otázky z legislatívnej úpravy BOZP
B. Testová časť
C. Praktická časť

Porota:
Ing. Lukáš Beliančin
predseda poroty, člen Komisie BOZP IOZ, predseda Rady mladých odborárov IOZ a autorizovaný bezpečnostný technik Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s.

Ing. Daniel Hrabko
zástupca Národného inšpektorátu práce

Ing. Martin Trnovský
autorizvaný bezpečnostný technik a technik požiarnej techniky spoločnosti GAJOS, s.r.o. Liptovský Mikuláš

Odborový zväz na základe výsledkov vyhlásil prvých troch najúspešnejších jednotlivcov, 3 najúspešnejšie školy a spolu so sociálnym partnerom odborového zväzu – Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska aj 3 najlepšie školy so stavebným zameraním. Ocenení obdržali diplomy, víťazné poháre a vecné ceny od partnerov súťaže. Po prvý krát získala víťazná škola aj osobitné ocenenie, pohár riaditeľa ŠIOV.


Výsledky

Jednotlivci:
1. miesto: Michaela Naďová (SPŠ stavebná Emila Belluša Trenčín)
2. miesto: Juraj Puchoň (SOŠ stavebná Žilina)
3. miesto: Petra Zrubcová (SOŠ stavebná Nitra)

Školy:
1. miesto: Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín
2. miesto: Stredná odborná škola stavebná Nitra
3. miesto: Stredná odborná škola technická Prešov

VÝSLEDKY 46. ročníka súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP

Partneri 46. ročníka súťaže


FOTOGALÉRIA Z PODUJATIA