47. ROČNÍK SÚŤAŽE BOZP │Bratislava, 5.-6.5.202214:27 18. 11. 2022