48. ROČNÍK SÚŤAŽE ŽIAKOV SOŠ V OBLASTI BOZP

V dňoch 8. a 9. júna 2022 sa v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej Žilina uskutočnil 48. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý opäť organizoval Integrovaný odborový zväz pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Soni Gaborčákovej a Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

Súťažili trojčlenné súťažné tímy z 13 škôl. Súťaž prebiehala v 3 okruhoch: Všeobecné predpisy na zabezpečenie BOZP, testová časť a praktická časť. IOZ na základe výsledkov vyhlásil 3 víťazné školy v absolútnom poradí, troch najúspešnejších jednotlivcov a 3 víťazné školy so stavebným zameraním.

Ocenenia stredných odborných škôl, ako absolútnych víťazov:
1. miesto: Stredná odborná škola stavebná Žilina
2. miesto: Stredná odborná škola dopravná Žilina
3. miesto: Stredná odborná škola technická Prešov

Ocenenia za súťaž jednotlivcov si prevzali títo žiaci:
1. miesto: Timotej Baran (zo Strednej odbornej školy remesiel a služieb Poprad)
2. miesto: Sebastián Korinek (zo Strednej odbornej školy technickej Prešov)
3. miesto: Júlia Majtánová (zo Strednej odbornej školy dopravnej Žilina)

Ocenenia stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo:
1. miesto: Stredná odborná škola stavebná Žilina
2. miesto: Stredná odborná škola technická Prešov
3. miesto: Stredná odborná škola stavebná Liptovský Mikuláš

Po tretíkrát získali víťazné školy aj ocenenie Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, a to konkrétne “Pohár víťaza riaditeľa ŠIOV Skills Slovakia súťaž BOZP 2023“ a diplom.

Vďaka partnerovi súťaže, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska boli už po deviatykrát vyhodnotené a ocenené aj najlepšie stavebné školy.


Partneri súťaže:


FOTOGALÉRIA