5. Seminár mladých odborárov, Brzotín, 22.-24.9.2016

V dňoch 22. – 24. septembra 2016 sa konal už 5. Seminár mladých odborárov IOZ. Miestom konania bol penzión Konský dvor v Brzotíne. Celkovo sa na seminári zúčastnilo 30 mladých odborárov IOZ z 10-tich základných organizácií IOZ, z toho bolo 7 členov Rady mladých odborárov IOZ. Okrem slovenských odborárov sme mohli privítať aj mladých zástupcov z partnerských odborových zväzov z Českej republiky a to v zložení: 2 zástupcovia OS TOK ČR a 2 zástupcovia OS DOSIA. Hosťom seminára za Českú republiku bol predseda OS TOK ČR Zdeněk Heller. Za IOZ boli prítomní Marta Brodzianska – predsedníčka IOZ, Erika Lörinczová (Gemtex Rožňava) – členka predsedníctva IOZ, Jaroslav Chrupka – regionálny koordinátor IOZ región Stred a Kamila Horínková – predsedníčka RMO IOZ a asistentka predsedníčky IOZ.

Ťažiskovou témou tohtoročného seminára bola Práca s členskou základňou a získavanie nových členov. Prvýkrát bola použitá forma workshopu, kde účastníci pracovali v troch menších skupinách. Hlavným zmyslom workshopu bolo spracovať podklady na informačný leták pre členov IOZ – ako pracovať s členskou základňou a ako získavať nových členov, hlavne mladých ľudí, ktorý je výstupom zo seminára. Všetci zúčastnení sa venovali aj návrhom loga RMO IOZ.

Seminár mladých odborárov bol obsahovo naplnený okrem vzdelávacích aktivít aj rôznymi poznávacími aktivitami. Účastníci seminára mali príležitosť oboznámiť sa s pracovnými podmienkami v spoločnosti Gemtex a. s. v Rožňave, kde sa konala exkurzia. V zmysle spoznávania navštíveného regiónu Slovenska sa účastníci zúčastnili prehliadky jaskyne Domica. Vzhľadom k miestu organizovania seminára mohli účastníci využiť služby jazdeckého areálu a pojazdiť si na koni.

Na záver seminára boli sformulované samotnými účastníkmi závery a odporúčania do budúcnosti, vďaka ktorým je IOZ schopný každoročne úroveň týchto stretnutí zlepšovať.

GALÉRIA Z PODUJATIA