5. SEMINÁR MLADÝCH ODBORÁROV

V dňoch 21. – 23. septembra 2017 sa konal 6. Seminár mladých odborárov IOZ.
Tohtoročné stretnutie mladých odborárov IOZ bolo organizované už pod novým logom RMO IOZ. Miestom konania bol penzión Družba v Bojniciach. Celkovo sa na seminári zúčastnilo 30 mladých odborárov z 12-tich základných organizácií IOZ, z toho bolo 7 členov Rady mladých odborárov IOZ. Okrem slovenských odborárov na akcii participovali aj dvaja mladí zástupcovia z partnerského OS TOK z Českej republiky. Hosťom seminára bol predseda odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR p. Jozef Škrobák a za IOZ boli prítomní Marta Brodzianska – predsedníčka IOZ, Jaroslav Chrupka – regionálny koordinátor IOZ Stred a Kamila Horínková – predsedníčka RMO IOZ a asistentka predsedníčky IOZ.

Ťažiskovou témou tohtoročného seminára bola téma: Mladí ako neoddeliteľná súčasť odborového zväzu. Hlavným zmyslom seminára bolo spracovať podklady ku tvorbe dotazníka pre ZO IOZ, z ktorých sa budú získavať informácie do materiálov potrebných k prezentácií mladých ľudí vo zväze a súčasne k prezentácií práce RMO IOZ na sneme IOZ v novembri 2017.

Seminár mladých odborárov bol obsahovo naplnený okrem vzdelávacích aktivít aj rôznymi poznávacími aktivitami. Účastníci seminára mali príležitosť oboznámiť sa s pracovnými podmienkami a výrobným procesom v spoločnosti Novesta a. s. v Partizánskom. Okrem toho mali možnosť spoznať aj samotné mesto Partizánske. V zmysle spoznávania navštíveného regiónu Slovenska sa účastníci zúčastnili večernej prehliadky Bojnického zámku a prehliadky Hornonitrianskeho banského skanzenu – Baňa Cígeľ.

Na záver seminára boli sformulované samotnými účastníkmi závery a odporúčania do budúcnosti, vďaka ktorým je IOZ schopný každoročne úroveň týchto stretnutí zlepšovať.

GALÉRIA Z PODUJATIA