7. zjazd OS STAVBA ČR

Na základe dohody o spolupráci medzi IOZ a OS STAVBA ČR a na pozvanie predsedu spomínaného partnerského odborového zväzu sa predsedníčka IOZ Marta Brodzianska a asistentka predsedníčky IOZ Kamila Horínková zúčastnili 7. zjazdu OS STAVBA ČR, ktorý sa konal v dňoch 5. – 7. 2. 2015 v hoteli Olšanka v Prahe. Ústredným heslom zjazdu bolo: „ŽIVOT – PRÁCA – SPRAVODLIVOSŤ“.
Rokovanie zjazdu otvoril predseda odborového zväzu Stanislav Antoniv, ktorý privítal delegátov zjazdu, zahraničných a domácich hostí. Medzi pozvanými zahraničnými hosťami boli reprezentanti z partnerských odborových zväzov zo Slovenska, Poľska a Nemecka.
Po úvodných slovách predsedu zväzu sa postupne slova ujali a vystúpili nasledovní hostia: predseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, predseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, námestník ministra priemyslu a obchodu Jiří Koliba, prezident Svazu podnikatelu ve stavebníctvi ČR Václav Matyáš, predseda ČM KOS Josef Středula, za európsku federáciu stavebných odborov viceprezident EFBWW a súčasne predseda poľského odborového zväzu Budowlani Zbigniew Janowski a v neposlednom rade predsedníčka IOZ Marta Brodzianska. Vo voľbách bol opätovne na nasledujúce volebné obdobie za predsedu odborového zväzu zvolený Stanislav Antoniv a za podpredsedu odborového zväzu Milan Vomela.

FOTOGALÉRIA

VII. zjazdzd OS Stavba ČR na oficiálnych stránkach:
Úloha odborů při obraně zájmů občanů je nezastupitelná!