Akčný deň – Stop neštandardným formám zamestnanosti

Akčný deň – Stop neštandardným formám zamestnanosti

7. október je celosvetovým dňom za dôstojnú prácu. Odborové organizácie na celom svete 7. októbra požadujú sociálnu spravodlivosť a dôstojnú prácu pre všetkých. Pod dôstojnou prácou treba rozumieť, že každý jedinec kdekoľvek na svete, má mať prístup k tomu zamestnaniu, na ktoré má predpoklady, aby mohol dôstojne žiť on i členovia jeho rodiny. Avšak z mnohých oblastí sveta zaznieva volanie, že mzda ani pracovné podmienky nezodpovedajú požiadavkám na dôstojnú prácu: všetko je podriadené len jednému – zisku. Boj za dôstojnú prácu pritom ostáva najlepším prostriedkom, ako bojovať proti chudobe vo svete. Mottom odborárov v roku 2013 sa stalo “Organizujme sa!”. Od roku 2008 pripadá Svetový deň za dôstojnú prácu práve na 7. októbra. Odvtedy si ho každoročne pripomínajú desiatky miliónov ľudí na svete. Svetový deň za dôstojnú prácu sa pripomína vo forme štrajkov a pochodmi za zlepšenie pracovných podmienok. Tento deň má slúžiť aj na úvahy o mieste človeka vo svete práce a v pracovnom prostredí. Ide o ďalší jav v globalizácii, v rámci ktorého sa má v prvom rade presadzovať rešpektovanie dôstojnosti človeka, aj práva človeka na dôstojnú prácu. Európska a svetová priemyselná federácia IndustriAll vyzvala svoje členské organizácie, aby sa v celej Európe mobilizovali proti neistým formám zamestnanosti. Slovenské, maďarské a rakúske odborové zväzy patriace do IndustriAll využili túto príležitosť spoločne vyjadriť svoj jasný postoj proti neštandardným formám zamestnanosti. Preto sa spoločne zúčastnili v Štúrovo na pešej zóne 7. októbra 2013 podpornej akcie za dôstojnú prácu a dôstojný život a pripojili sa tak ku globálnemu boju odborov proti šíreniu prekérnej práce. Ako prekérna práca sa označuje práca pri zníženej pracovnoprávnej ochrane a za nižšie mzdy. Zo slovenskej strany boli na akcii prítomní zástupcovia a členovia z IOZ, OZ KOVO a OZ ECHOZ. K zhromaždeniu sa postupne prihovorili jednotliví predstavitelia odborových zväzov zo všetkých troch krajín. Hosťom stretnutia bol zástupca IndustriAll Europe – Michael Sunnus.

PLAGÁT

FOTOGALÉRIA