AKO MINISTER PRÁCE ZAMESTNANCOV OKLAMAL

Minister práce uprostred júla mediálne oznámil svoj návrh na úpravu výšky mesačnej minimálnej mzdy pre rok 2021 na 620 eur. Odborári trvali na dodržaní stále platného zákona o minimálnej mzde, ktorý garantuje 656 eur. Ponúknutý akože ústupok zo strany ministra v podobe vypustenia aj tak protiústavnej a diskriminačnej tzv. štartovacej minimálnej mzdy bol skôr taktickou hrou, ako serióznou ponukou. Odbory nežiadali nič navyše, len aby boli dodržané zákonom garantované mzdové a sociálne štandardy. Minister však namiesto rešpektovania platnej legislatívy a pomoci občanom a zamestnancom za prihodené 3 eurá k svojej „pôvodnej“ ponuke uzavrel dohodu s veľkými zamestnávateľmi, ktorí prevažne minimálnu mzdu ani nevyplácajú. A toto kupčenie považuje za víťazstvo. Do svojej ponuky pre zamestnávateľov ešte prihodil zníženie minimálnych mzdových taríf, zníženie automatu pre výpočet minimálnej mzdy, zníženie príplatkov a ich zmrazenie po budúcom roku. No hotový balíček „all inclusive“! Minister si vybral úsporu nákladov zamestnávateľov, čiže úsporu na občanoch a nemôže to prezentovať ako pomoc zamestnancom, keďže im zobral to, na čo mali legitímny a zákonný nárok.

– Minimálna mzda vo výške 623 € pomôže asi 10% zamestnancov, ktorí ju zarábajú, no mohli zarábať viac, a to až 656 €, keďže táto zákonná úprava stále existuje a keby sa jej minister držal. Prišli tak o 33 € mesačne. 43,56 mil. € sa ročne ušetrí na týchto zamestnancoch  v záujme odvrátenia hospodárskych škôd. Snáď sa rovnaká suma ušetrí aj na ziskoch podnikov.

– Veľkí zamestnávatelia minimálnu mzdu neplatia, sami priznali, že ich minimálna mzda až tak nezaujíma, neprekáža im jej samotná výška, ale neustále volali po zmrazení príplatkov a zrušení/zmrazení minimálnych mzdových nárokov podľa stupňa náročnosti práce (Zákonník práce). A v tomto im tiež vyšiel minister v ústrety.

– Minister vymenil dodržanie zákona a garantovaný rast minimálnej mzdy za zmrazenie mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, v nedeľu, v noci. Zamestnanci od roku 2022 už nedostanú ani cent navyše za svoju prácu v neštandardných pracovných časoch, kým veľkým zamestnávateľom nevzrastú náklady ani o cent! Zmrazenie príplatkov znamená, že sa po roku 2022 nebudú nijako zvyšovať. Napriek tomu, že ekonomická kríza a spomalenie sa odhaduje najmä tento, možno budúci rok, bez ohľadu na zlepšujúcu sa ekonomickú situáciu, či rast cien alebo priemerných miezd, zamestnanci budú dostávať stále rovnaké príplatky za prácu v neštandardných pracovných časoch. Jedni z najviac vyťažených pracovníkov počas pandémie, pracovníci v obchode, ktorí pravidelne vykonávajú svoju prácu cez víkendy, budú dostávať paušálny príplatok v rovnakej výške možno ďalších niekoľko rokov. Zamestnanci vykonávajúci prácu pravidelne  v noci, čo má preukázateľne negatívne dopady na zdravie, si ho budú ďalších niekoľko rokov ničiť za rovnaké peniaze. Za prácu v sobotu sa na zamestnancoch ušetrí 8,3 mil. €, za prácu v nedeľu ďalších 13,1 mil. € a za prácu v noci sa ušetrí 26,6 mil. €.

– Minister ustúpil aj v tom, že minimálne mzdové nároky vzrastú paušálne len o 43 €. Väčšina možno netuší, čo to znamená. Pracovníci s minimálnou mzdou začnú svojou mzdou dobiehať pracovníkov s kvalifikáciou, zodpovednosťou a vyššou náročnosťou práce, rozpätie medzi jednotlivými stupňami sa zmenší. Tým sa postupne stráca spravodlivosť v odmeňovaní a veľkí zamestnávatelia opäť len ušetria. Toto sa dotkne najviac zamestnancov vykonávajúcich remeselné práce, rôzne odborné práce s určitým stupňom samostatnosti, zložitejšie špecializované práce (technici a odborní pracovníci, administratívni pracovníci, kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, operátori a montéri strojov a zariadení v podnikoch, kde sa nedosahujú nadštandardné zárobky). Úpravy v stupňoch náročnosti práce sa môžu dotknúť až 1,2 mil. zamestnancov, pričom sa na nich ročne ušetrí ďalších 871,18 mil. €.

A aký je výsledný účet?! Dopady pandémie zaplatia opäť zamestnanci!

 

Zamestnanci boli okradnutí
na minimálnej mzde 43,56 mil. €
na minimálnych mzdových nárokoch 871,18 mil. €
na príplatkoch za prácu v sobotu 8,3 mil. €
na príplatkoch za prácu v nedeľu 13,1 mil. €.
na príplatkoch za prácu v noci 26,6 mil. €.
SPOLU ÚČET PRE ZAMESTNANCOV 962,74 mil. €

Dopady pandémie a záchrana ekonomiky skončila na pleciach zamestnancov, ktorým bol vyhotovený účet takmer za miliardu eur!  A opäť raz si utiahnu opasky len oni. Počas krízy buď stratili prácu, znížil sa im príjem, alebo boli odkázaní na sociálne dávky a teraz ešte zaplatia aj účet za obnovu ekonomiky. Tak kto je teda víťazom a kto porazeným?!

Zdroj: KOZ SR