CEYTUN – Sieť mladých odborárov v strednej Európe

V dňoch 3.- 5. októbra 2014 sa vo Varšave konala už 3. konferencia stredoeurópskej siete mladých odborárov, ktorej hlavným cieľom bolo vo forme flashmobu predstaviť širšej verejnosti samotný projekt CEYTUN, na ktorom participuje aj náš Integrovaný odborový zväz a na druhej strane sa týmto spôsobom pripojiť k aktivitám súvisiacim so Svetovým dňom za decentnú prácu, ktorý spadá na 7. október. Heslom tejto akcie bolo: „Quality job, not any job“ („Kvalitnú prácu, nie akúkoľvek prácu“). Cieľom projektu nadácie FES je organizovať rôzne kampane a rozvíjať vlastné projekty nielen na medzinárodnej úrovni, ale aj v jednotlivých členských štátoch. CEYTUN ponúka mladým odborárom zo 6-tich krajín priestor spolupracovať, komunikovať a vzájomne si vymieňať nápady a skúsenosti. Cieľom organizovania týchto stretnutí je zvýšiť viditeľnosť odborov a pomôcť mladej generácií rozvíjať vlastné projekty.
„Tento flashmob bol našim krokom získať pozornosť ľudí. Sme CEYTUN. Sme mladí odborári z celej Európy a bojujeme za to, aby sa z Európy stalo lepšie miesto pre život pre našu mladú generáciu. Ste vítaní pridať sa k nám a spoločne tak zmeníme tento smer! Pre lepší a viac socializovaný svet, v ktorom žijeme!“

Facebook:

Fotogaléria: