Europoslanci budú presadzovať právo na odpojenie v celej EÚ

Európsky parlament plánuje tento týždeň vyzvať na prijatie právnej normy, ktorá by v celej EÚ zaviedla právo digitálne sa odpojiť od práce bez negatívnych následkov.

Návrh legislatívneho uznesenia z dielne Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci požaduje, aby bolo právo na odpojenie, ktoré zamestnancom umožňuje nevenovať sa pracovným úlohám, telefonátom, e-mailom či inej pracovnej elektronickej komunikácii mimo pracovného času – vrátane sviatkov či dovoleniek, zadefinované ako základné právo v celej EÚ. Predložený text preto vyzýva členské štáty na prijatie potrebných opatrení, ktoré zamestnancom umožnia využívať toto právo, a to aj prostredníctvom kolektívnych zmlúv medzi sociálnymi partnermi. Požaduje tiež adekvátnu ochranu pred viktimizáciou a inými negatívnymi dôsledkami pre osoby, ktoré využijú právo na odpojenie.

Právo na odpojenie nie je v súčasnosti zakotvené v právnych predpisoch EÚ. Parlament preto pravdepodobne požiada Európsku komisiu, aby predložila legislatívny návrh, ktorý právo na odpojenie zadefinuje na úrovni EÚ. Poslanci vypracovali aj návrh takejto smernice, ktorý ako prílohu pripojili k návrhu uznesenia.