Galéria: Spoločné rokovanie vedení IOZ a OS STAVBA ČR 31. 3. – 1. 4. 2015