Galéria: Spoločné rokovanie vedení IOZ a OS STAVBA ČR, Praha, 15. – 16. 5. 2018