IndusriAll Slovinsko

Zasadnutie Východného regiónu IndustriAll

 

V dňoch 25. – 27. 9. 2012 sa uskutočnilo 1. zasadnutie Východného regiónu IndustriAll (novovytvorená európska federácia, ktorá vznikla v máji 2012 zlúčením textilákov, kovákov, chemikov a energenikov). Rokovanie sa konalo v Slovinsku v mestečku Zreče. Organizátorom stretnutia bol slovinský odborový zväz kovopriemyslu SKEI. Ťažiskom tohto zasadnutia bolo zhrnutie aktuálneho vývoja v Európe a prezentácie správ jednotlivých krajín, ktoré do regiónu patria – Slovinsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Česká republika. Zasadnutia Východného regiónu IndustriAll sa budú konať dvakrát ročne. Najbližšie zasadnutie je naplánované na marec 2013 na Slovensku.