Ing. Dušan Barčík

II. zjazd IOZ dňa 14. decembra 2013 schválil Ing. Dušana Barčíka za čestného predsedu Integrovaného odborového zväzu in memoriam.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Duško, Dušanko, predseda, šéfe, tak sme ťa volali. Svoju životnú púť si predčasne a nečakane ukončil dňa 29. augusta 2013. Bol si vždy medzi nami plný optimizmu, elánu, chuti do života, ale i s pomyselnými vráskami na čele spojenými s kolegami odborármi, ktorých si zastupoval. Viac ako polovicu svojho profesijného života si venoval obhajobe práv zamestnancov na rôznych postoch a to v najvyšších orgánoch bývalého Odborového zväzu STAVBA SR, Integrovaného odborového zväzu, Konfederácie odborových zväzov SR, ale aj medzinárodných odborových centrálach, Hospodárskej sociálnej rady  SR a nespočetne ďalších.

Radil si sa k tým vzácnym, ktorí svoju prácu vnímali ako celoživotné poslanie, celú svoju bytosť a energiu si dával do služieb za výsostne spoločné ciele, nepoznal si únavu, sebectvo a závisť. Pre šťastie iných si venoval všetky svoje sily, ba i zdravie. A takto si nabádal konať i iných vo svojej blízkosti, svojich  kolegov.

Vedel si, že cesta k úspechu nikdy nie je vystlatá ružami, že na nej treba prekonávať úskalia i zákruty. Aj napriek tomu, problémy si riešil s nadhľadom, pokojne. Všetkým nám v pamäti zostanú Tvoje slová o tom, že dôstojný život je to, čo robí človeka šťastným, že zamestnanci musia byť partnermi a nie otrokmi, že práca nemôže byť obyčajným tovarom, že spoločne vytvorené hodnoty sa musia spravodlivo deliť.

Nikdy si sa neuspokojil. Chcel si stále viac a viac  dávať, odovzdávať svoje skúsenosti, vedomosti a poznatky iným. Bol si našim hnacím strojom pri priekopníckom zlučovaní našich odborových zväzov rodiny stavbárov, doprávakov, textilákov a vytvorení nášho nového, silnejšieho a stabilnejšieho  domu,  Integrovaného odborového zväzu.

Bol si človek s veľkým „Č“, ktorý mal  vždy slovko pre každého z nás. Šíril si okolo seba  dobrú náladu, rozdával radosť a úsmevy, povzbudzoval sklesnutých, upevňoval kolísajúcich. Nenávidel si plač, bolesť, utrpenie a kde bolo len trocha  možné, zmierňoval si ich u svojich spolupracovníkov, kolegov  a svojich najbližších. Život bol pre teba zákonom. To, čo bolo treba urobiť, chápal si ako nevyhnutnosť a tento zákon si napĺňal svojím konaním.

Bol si vynikajúci odborník, profesionál v tom najlepšom zmysle slova a úžasne charizmatický človek. Spolupráca s Tebou – to bola pre nás všetkých škola života. Po ľuďoch ako Ty zostáva na duši clivo. Tvoj odkaz bude každý jeden z nás nosiť v sebe a s určitou dávkou hrdosti a nostalgie ho bude odovzdávať ďalej.

Česť Tvojej pamiatke! Ďakujeme Ti za všetko.

Kolegovia a priatelia

„Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých, čo si rád mal.
V neznámy svet si odišiel spať,
plače každý, kto Ťa mal rád.
Odišiel si od nás,
zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach našich,
lebo sme Ťa radi mali.“