IOZ proti novele ZP

Integrovaný odborový zväz je súčasťou aktivít za záchranu práv zamestnancov a Zákonníka práce.

Koncom marca začala po aktivitách na východe Slovenska a štrajku vodičov DPMK, a.s. ďalšia séria protestných aktivít KOZ SR a odborových zväzov za záchranu práv zamestnancov a Zákonníka práce. V dňoch 28. – 31.3. 2011 sa konali protestné pochody pred Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré následne pokračovali pochodom centrom Bratislavy. Cieľom týchto protestov bolo a je neustále upozorňovať na následky, ktoré vzniknú pripravovanou novelou Zákonníka práce v neprospech zamestnancov a ich zástupcov – odborov. Zároveň aj touto formou žiadajú odborári ministra práce, aby takto pripravovanú novelu Zákonníka práce a s ním súvisiacich pracovnoprávnych predpisov stiahol z legislatívneho procesu a začal odborný dialóg sociálnych partnerov. V neposlednom rade cieľom protestov odborárov je upozornenie širokej občianskej verejnosti a jej zapojenie do týchto aktivít. Integrovaný odborový zväz nestojí v aktivitách bokom. Je jedným z prvých odborových zväzov, ktoré pochopili význam boja za záchranu Zákonníka práca a práv zamestnancov. Pochodu sa dňa 30.3.2011 zúčastnili zástupcovia IOZ – členovia Snemu KOZ. Dňa 31. 3. 2011 sa pochodu zúčastnili členovia Predsedníctva IOZ, ktorí svoje 14. rokovania začali manifestačne za práva zamestnancov. Spoločne s nimi protestu sa zúčastnili zástupcovia základných organizácií IOZ zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trnave , DPB, a. s. – Elektrické dráhy a zamestnanci IOZ.
Kolegyne, kolegovia, naše protesty nekončia, ale práve naopak, začínajú gradovať. Účasťou zástupcov IOZ na aktivitách týkajúcich sa Zákonníka práce sa pravidelne zaoberajú orgány IOZ na svojich zasadnutiach. Najbližšie protesty a účasť na nich budú bodmi rokovania aj výborov regionálnych rád IOZ, ktoré predchádzajú rokovaniu Snemu IOZ, najvyššiemu orgánu medzi zjazdmi IOZ. Kolegyne, kolegovia, aj touto cestou Vás oslovujeme, zapojte sa aj vy a príďte podporiť naše spoločné aktivity, príďte zabojovať za naše práva zamestnancov. Dnes spoločne môžeme rozhodnúť o budúcnosti zamestnancov na Slovensku.