Kontakty: Mgr. Kamila Takáčová

Mgr. Kamila Takáčová
asistentka predsedníčky, špecialista pre medzinárodné vzťahy

Mobil: 0917 747 936
E-mail: sekretariat@ioz.sk