Legislatíva

ZÁKON O KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ
ZÁKON O SOCIÁLNOM FONDE

PORTÁL MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
Budete presmerovaní na webstránky MPSVaR SR. Daná stránka sa Vám otvorí na novej karte Vášho prehliadača.

PRACOVNÁ LEGISLATÍVA
Súhrn platných legislatívnych predpisov v tejto oblasti

SOCIÁLNA POMOC A PODPORA
Súhrn platných legislatívnych predpisov v tejto oblasti

SOCIÁLNE POISTENIE A DÔCHODKOVÉ SPORENIE
Súhrn platných legislatívnych predpisov v tejto oblasti


SEKCIA DOPRAVY

ZÁKON Č. 462/2007 Z. Z. O ORGANIZÁCII PRACOVNÉHO ČASU V DOPRAVE