Odborári odmietajú Krajniakov diktát

Minister práce Milan Krajniak na dnešnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR prerušil v bode týkajúcom sa ustanovenia minimálnej mzdy na rok 2021 rokovanie a odišiel so zástupcami zamestnávateľov na individuálne rokovanie, čo považujeme za hrubé porušenie princípu tripartitného sociálneho dialógu. Z toho dôvodu zástupcovia KOZ SR odišli z dnešného rokovania HSR.

Po trojmesačnej prestávke sa dnes konalo plenárne rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR v tomto roku. Najdôležitejším bodom rokovania bolo pre nás prerokovanie sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021. KOZ SR svoje stanovisko prezentovala už v rámci jej prerokovania v medzirezortnom pripomienkovom konaní, do ktorého bol predložený Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákona.

KOZ SR zásadne nesúhlasí so zavedením tzv. štartovacej minimálnej mzdy a z toho vyplývajúcimi legislatívnymi úpravami, pretože zavádzanie rôznej úrovne minimálnej mzdy na základe dĺžky trvania nezamestnanosti, považujeme za diskriminačné a v rozpore s právom na rovnaké zaobchádzanie a rovnakú mzdu. Rovnako zásadne nesúhlasíme s prechodným ustanovením, ktoré pevne ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2021 vo výške 620 eur mesačne, a ktorým sa pozastavuje účinnosť § 8 zákona. KOZ SR trvá na zachovaní pôvodného znenia zákona. Naďalej požadujeme stanovenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 ako 60 % verifikovanej priemernej mzdy. Priemerná mzda v roku 2019 bola 1 092 eur, preto by minimálna mzda na rok 2021 v zmysle zákona mala byť 656 eur. Rovnako nesúhlasíme s prezentovanými návrhom na odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy a so zrušením § 120 Zákonníka práce o minimálnych mzdových nárokoch.

Minister práce na dnešnom rokovaní prerušil v bode týkajúcom sa ustanovenia minimálnej mzdy na rok 2021 rokovanie a odišiel so zástupcami zamestnávateľov na individuálne rokovanie. Po dohode so zamestnávateľmi minister práce oznámil, že na najbližšie rokovanie vlády SR predloží návrh na zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2021 vo výške 623 eur, zruší sa automat na jej zvyšovanie, ako je prijatý v platnom zákone, a zvýšenie minimálnych mzdových nárokov vyplývajúcich z § 120 Zákonníka práce o minimálnych mzdových nárokoch bude v paušálnej výške o 43 eur. Stanoví sa tiež pevná suma príplatkov. Tento návrh považujeme ešte za horší, ako bol ten, ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania.

Toto konanie ministra práce považujeme za zásadné porušenie elementárnych princípov tripartitizmu a tripartitného sociálneho dialógu. Z toho dôvodu zástupcovia KOZ SR odišli z dnešného rokovania HSR. „To, čo predviedol minister Krajniak je bezprecedentné porušenie elementárnych zásad tripartizmu a sociálneho dialógu. Sociálny dialóg bol na Slovensku budovaný 30 rokov. Počas tohto obdobia sa takáto situácia vyskytla asi len raz, a to bolo počas vlády Vladimíra Mečiara,” upozornila viceprezidentka KOZ SR a podpredsedníčka HSR Monika Uhlerová. „Orgány KOZ SR v najbližších dňoch rozhodnú o ďalších krokoch. Budeme informovať aj našu Európsku odborovú centrálu v Bruseli a Medzinárodnú organizáciu práce, pretože považujeme toto konanie za mimoriadne hrubé porušenie sociálneho dialógu,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.

Link na tlačovú konferenciu po opustení rokovania HSR