Sociálne partnerstvo

Dohoda o spolupráci pri realizovaní hospodárskeho a sociálneho partnerstva

 Dohoda o spolupráci pri realizovaní hospodárskeho a sociálneho partnerstva


SOCIÁLNI PARTNERI:

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Únia zamestnávateľov v civilnom letectve Slovenskej republiky


KOLEKTÍVNE ZMLUVY VYŠŠIEHO STUPŇA