Podpora výzvy na mierové riešenie konfliktu

Predsedníctvo IOZ podporuje spoločné vyhlásenie IndustriALL Global Union a IndustriAll European Trade Union k situácii na Ukrajine,

ktorým vyzývajú dotknuté strany riešiť vojenskú konfrontáciu dialógom, zabezpečili stabilný mierový výsledok pre Ukrajinu a zaručili bezpečnosť pre Európu a na cezhraničnú odborovú solidaritu.

Spoločné vyhlásenie IndustriALL Global Union a IndustriAll European Trade Union