Podpora ZO OZ KOVO DS BELUŠA

Predsedníčka Marta Brodzianska v mene Integrovaného odborového zväzu vyjadrila podporu predsedovi ZO OZ KOVO DS Beluša Milošovi Kapušovi a na proteste sa zúčastnili aj niektorí naši členovia IOZ.

>>> PODPORA IOZ