Ako založiť odbory vo Vašej firme?

  Založenie odborovej organizácie vyžaduje splnenie podmienok dokumentov Integrovaného odborového zväzu, zákona o združovaní občanov a ďalších právnych predpisov.

   Aj keď sa nejedná o náročný proces, dôslednosť je namieste, pretože s činnosťou základnej organizácie sú spojené dôležité väzby so sociálnymi partnermi (kolektívna zmluva, používanie sociálneho fondu, ochrana zamestnancov, členov Integrovaného odborového zväzu, funkcionárov základnej organizácie, a.p.), hospodárenie s finančnými prostriedkami a vzťahy s ďalšími tretími osobami.

   Riešením je skontaktovať sa s regionálnym koordinátorom príslušného regiónu Západ, Stred alebo Východ) a prekonzultovať postup pri založení základnej organizácie.