Lukáš – predseda Rady mladých odborárov

Lukáš Beliančin
Predseda Rady mladých odborárov IOZ
E-mail: beliancin@ioz.sk
Tel.: +421 918 543 596