Protestné pochody KOZ SR 2020

„Práva, ktoré máme, si zobrať nedáme!“

Pod týmto heslom sa konali protestné pochody KOZ SR pre práva všetkých zamestnancov.

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky v súvislosti s udalosťami posledných týždňov s podporou členských odborových zväzov organizovali v septembri protestné pochody vo viacerých mestách Slovenska. Prvým mestom boli Košice, kde sa pochodu zúčastnila tisícka odborárov, nasledovali Banská Bystrica, Žilina, Trenčín a sériu protestných pochodov KOZ SR ukončila v meste Trnava, dňa 29.9.2020.

 • Členovia Integrovaného odborového zväzu spoločne s predsedníčkou zväzu Martou Brodzianskou, členkou Predstavenstva KOZ SR sa zúčastnili na všetkých pochodoch.
  Svojou účasťou podporili stanoviská Konfederácie a vyjadrili svoj nesúhlas:
  so zmenou mechanizmu výpočtu minimálnej mzdy – suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je 60 % (zmena na 57%) priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy,
 • s odpojením príplatkov od minimálnej mzdy (príplatok za pracovnú pohotovosť, príplatok za prácu v sobotu, nedeľu, príplatok za nočnú prácu); nahradenie percentuálneho vyjadrenia pevnou sumou, ktorá sa odvíja od minimálnej hodinovej mzdy na rok 2021 (napr. ak je v súčasnosti príplatok vo výške 50% minimálnej hodinovej mzdy bude nahradený pevnou sumou 1,79 eura, čo zodpovedá 50% z hodinovej minimálnej mzdy 3,580 eura). Negatívny dopad sa prejaví v príplatkoch v roku 2022
 • s možnosťou zamestnanca vybrať si medzi stravovacou poukážkou a poskytnutím finančného príspevku na stravovanie možno vnímať ako ohrozenie stravovacích návykov zamestnancov
 • so znefunkčnením sociálneho dialógu na úrovni tripartity (HSR SR); snahou umožniť na strane zástupcov zamestnancov v rámci tripartity pôsobenie aj takých združení, ktoré nespĺňajú požiadavky reprezentatívnosti (organizovanosť pod 100 000);
 • s prepúšťaním zamestnancov verejnej správy
 • so zmrazením príspevku na stravovanie do konca 2021
 • s plánom zrušenia dôchodkového stropu, či výhod 13. a 14. platu.

Protestnými pochodmi chcela KOZ SR upozorniť vládu, že všetci pracujúci si zaslúžia rešpekt.

KOZ SR v jej aktivitách podporili aj českí, poľskí, maďarskí a rakúski odborári, ktorí jednoznačne odsudzujú postup slovenskej vlády a vnímajú nebezpečenstvo ohlásených vládnych opatrení. Neprijateľné je predovšetkým zhoršenie súčasného stavu pri možnostiach uzatvárať kolektívne zmluvy a oslabenie pozície odborov.

Minister práce musí pokračovať v rokovaniach sociálneho partnerstva podľa zvyklostí, bok po boku, v spolupráci s organizáciami zamestnancov a zamestnávateľov, ktorá je založená na vzájomnom rešpekte a rovnosti aktérov.

Našich členov koordinovali regionálni koordinátori Integrovaného odborového zväzu za účasti ostatných zamestnancov zväzu so zabezpečením materiálov k protestu a potrebnej dezinfekcie.
Veľká vďaka patrí všetkým našim odborárom, ktorí sa zúčastnili protestu a vyjadril svoj postoj k problémom, ktoré sa v súčasnosti dejú. Ďakujeme Vám za podporu.

Viac sa dočítate v článkoch na stránke www. kozsr.sk

GALÉRIA