Regióny IOZ

Regionálne pracoviská Integrovaného odborového zväzu sú pre svojich členov poradcom, zástupcom a pomocníkom.

Zabezpečujú komunikáciu s členmi IOZ, orgánmi základných organizácií a odborového zväzu, kolektívne vyjednávanie na úrovni podnikových kolektívnych zmlúv…
Spolupracujú s ostatnými odborovými zväzmi, zamestnávateľmi, územnými orgánmi štátnej a verejnej správy…
Podieľajú sa na kontrole dodržiavania BOZP.
Poskytujú poradenskú a metodickú pomoc základným organizáciám a členom odborového zväzu v oblasti pracovno-právnych vzťahov (pracovné zmluvy, pracovný čas…) vrátane mzdovej a sociálnej oblasti a BOZP.

Vyberte si z regiónov IOZ Západ, Stred alebo Východ:
Banskobystrický Bratislavský Košický Nitriansky Prešovský Trenčiansky Trnavský Žilinský