Register ZO na MV SR

Pre overenie registrácie Vašej Základnej organizácie IOZ na Ministerstve vnútra SR navštívte stránku portálu MV SR:

Odborové organizácie