RMO – Členovia

Lukáš Beliančin
Predseda Rady mladých odborárov IOZ
E-mail: beliancin@ioz.sk
Tel.: +421 918 543 596

Priatelia,
správu mi môžete poslať aj priamo cez formulár.

 

Členovia RMO IOZ sú zverejnení na webe IOZ podľa zastúpenia v jednotlivých regiónoch:

Región Západ
Región Stred
Región Východ