RMO: Zasadnutie 9.4.2021

Dňa 9. apríla 2021 sa zišli na prvom tohtoročnom zasadnutí členovia Rady mladých odborárov Integrovaného odborového zväzu, s hlavným cieľom stanovenia úloh a plánu práce na rok 2021.

Pod vedením predsedu rady Lukáša Beliančina, sa rokovanie konalo formou online, nakoľko osobné stretnutie členov RMO IOZ pretrvávajúca koronakríza neumožnila. Pozvánku prijala a na rokovaní sa zúčastnila aj predsedníčka IOZ, Marta Brodzianska.

Na začiatku rokovania predseda podal informáciu o aktuálnom stave členov RMO IOZ a osobitne privítal nových členov. Mladí odborári na rokovaní osobitnú pozornosť venovali príprave 9. Seminára Rady mladých odborárov IOZ, ktorý je naplánovaný na december 2021. Významnou súčasťou každého seminára je vzdelávacia časť. Prítomní členovia sa preto venovali aj možným obsahovým vzdelávacím témam, ktoré zohľadňujú požiadavky a odporúčania mladých odborárov.

Predsedníčka IOZ, Marta Brodzianska v skratke zhrnula súčasnú spoločensko-politickú situáciu v krajine a venovala sa činnosti orgánov KOZ SR, HSR, IOZ. Upozornila na znepokojujúcu situáciu v dopravných podnikoch, na štrajkovú pohotovosť dopravných podnikov a ich plánovaný výstražný štrajk na deň 12.4.2021 v Bratislave a Košiciach za symbolickej podpory kolegov z Prešova, zmeny Zákonníka práce od 1.3.2021.

Predseda RMO IOZ, Lukáš Beliančin podal prítomným informáciu z rokovania a aktivitách rozšírenej Rady mladých KOZ SR zo dňa 8.4.2021, ktorej sa zúčastnil ako jej člen spoločne so Zuzanou Bosák, asistentkou predsedníčky IOZ a koordinátorkou činnosti RMO IOZ. Rokovania sa zúčastnil ako hosť rady Marián Magdoško, prezident KOZ SR. Vo svojom príhovore zdôraznil, že je veľmi dôležité, aby bola do aktivít Konfederácie zapojená aj mladá generácia odborárov, lebo čoraz viac mladých ľudí si uvedomuje dôležitosť sociálnej spravodlivosti a vstupuje do odborárskych štruktúr.