Rokovala konferencia IndustriAll Europe, Grécko, Solún (Thessaloniki), 31.5.2023 a 1.6.2023

Európske priemyselné odborové zväzy nastavili kurz na nasledujúce dva roky

V dňoch 31.5.2023 a 1.6.2023 sa v gréckom Solúne (Thessaloniki) konala konferencia IndustriAll Europe, kde hlavným bodom bolo schválenie nového strategického plánu na roky 2023 – 2025, ktorý je silným prejavom solidarity a odhodlania zintenzívniť budovanie sily odborov.

450 národných delegátov odborových zväzov vrátane vedúcich predstaviteľov 119 priemyselných zväzov z 34 krajín sa stretlo, aby diskutovali o moci odborov v časoch priemyselnej transformácie, vojny v Európe a čase viacerých kríz. Prezident Michael Vassiliadis otvoril podujatie vyhlásením, že súčasná situácia v Európe je najnáročnejšia od založenia federácie v roku 2012.

Konferencia na tému „Sila v jednom odbore – silný hlas pre priemyselných pracovníkov v Európe“ bola prvým veľkým európskym stretnutím odborových vodcov a aktivistov z IndustriAll Europe od pandémie. Cieľom bolo prediskutovať politické priority federácie na nasledujúce dva roky a delegáti vyjadrili silnú podporu Strategickému plánu na roky 2023-2025, ktorý stanovuje strategické smerovanie IndustriAll Europe na ďalšie dva roky až do kongresu v roku 2025.

Solidarita
Mnohé z vrcholov podujatia ukázali, že solidarita je hlboko zakorenená v základných hodnotách odborov.
Nové členské odbory IndustriAll Europe z Ukrajiny zožali veľký potlesk v podobe výraznej podpory a solidarity. Ukrajinské výrobné odbory sa nedávno pripojili k IndustriAll Europe a na konferencii vystúpili s mrazivými správami o devastácii po rozsiahlej ruskej invázii. Milióny pracovných miest boli stratené, milióny ľudí utiekli, bývalí pracovníci sú teraz vojakmi armády a vláda využíva stanné právo na oslabenie práv pracovníkov.

Miesto pri stole prostredníctvom odborovej moci
Strategické postavenie európskych priemyselných odborových zväzov sa odohráva za tých najťažších okolností: dlhotrvajúca hospodárska kríza ohrozujúca sociálno-ekonomickú štruktúru EÚ, prebiehajúca vojna proti Ukrajine s vážnymi sociálno-ekonomickými dôsledkami, inflácia a rekordné ceny energií. Politická neistota a stúpajúce životné náklady zvyšujú riziko sociálnych nepokojov.
S novým Strategickým plánom na roky 2023 – 2025 sú európske priemyselné odbory odhodlané posilniť svoju členskú základňu. Aktivity IndustriAll Europe na obdobie 2023-2025 sa preto zamerajú na tri hlavné strategické priority:

 1. Budovanie sily odborov pre silné a udržateľné priemyselné pracovné miesta v Európe
 2. Budovanie moci odborov za spravodlivé odmeňovanie a pracovné podmienky
 3. Budovanie sily odborov pre európsku solidaritu a mier

Medzi priority patrí:

 • Posilnenie sociálneho rozmeru ekologických a digitálnych prechodov a zabezpečenie toho, aby žiadny pracovník nezostal pozadu.
 • Sociálne podmienky: viazanie verejných prostriedkov na spoločnosti, ktoré podporujú dobré pracovné miesta, kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg.
 • Zvyšovanie zručností a rekvalifikácia s cieľom vybaviť pracovníkov zručnosťami pre nové pracovné miesta v transformujúcich sa odvetviach
 • Boj proti návratu úsporných opatrení a podpora spravodlivého zdaňovania
 • Ochrana kúpnej sily pracovníkov posilnením kolektívneho vyjednávania
 • Budovanie a udržiavanie silnej členskej základne a oslovovanie mladých pracovníkov
 • Podpora účasti pracovníkov. Viac pracovníkov vstúpi do našich odborov, ak ich budú počúvať a mať vplyv.
 • Boj proti populizmu a krajnej pravici
 • Boj za mier a solidaritu

Na dosiahnutie týchto priorít musia naši členovia investovať ešte viac do budovania odborovej sily. Delegáti preto srdečne privítali tím piatich nových organizátorov IndustriAll Europe . Naši noví kolegovia budú poskytovať praktickú podporu organizačným projektom v strednej a východnej Európe a pomáhať pri budovaní a posilňovaní odborovej sily priamo na mieste.

Napokon, dosiahnutie našich priorít bude vo veľkej miere závisieť od schopnosti našich členských organizácií prilákať a udržať si mladých členov. Mládež z IndustriAll Europe čaká v štartovacích blokoch, pripravená zapojiť sa do budovania odborovej sily.