ROKOVANIE KOMISIE MLADÝCH OS STAVBA ČR A RMO IOZ │ Praha 3.-4.6.2009